Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Plassoversikt per 14.07.2024

Tabellane på denne sida syner ei oversikt over bryggjeplassane. Alle som har betalt straumkontakt, er merka med s bak nummeret. Prefiksa N for nordre, F for færing og S for søndre. Båtlaget disponerer kontakt nr. 25 på nordre bryggje og nr. 8, 12 og 14 på søndre bryggje.

Alle mål er senter-senter utriggar og ikkje lysopning.

Endane på nordre og søndre bryggjer er meint som gjestebryggjer. Ingen har løyve til å fortøye båtar der over fleire dagar.

Nordre flytebryggje (utskifta 2013)

Bryggjeplassar frå nord (nr.1) mot sør (nr. 26).

Merkte med nummer.

Nr. Namn Breidde/m
N01s Odd Arild Brandal - utlånt til Julianne Brandal Mork 3,50
N02s Torkjell Vannebo 3,50
N03s Arve Johannes Grimstad 3,50
N04s Bernt Brandal - utlånt til Dag Harald Igesund 3,40
N05s Nikolay Sundgot - utleigd til Severin Brandal 3,40
N06s Tore Berge 3,40
N07s Roger Magne Brandal 4,00
N08s Bjørn Kjellevold - utlånt til Roger Finvik 4,00
N09s Håkon Rolfsrud 3,50
N10s Johan Hilmar Veiseth 3,90
N11s Johan Peder Brandal 3,90
N12s May Britt Brandal 4,00
N13s Peder P. Dyrvik dødsbu ved Stian Dyrvik utleigd til Daniel Hauge Teigene 4,00
N14s Sigvald Brandal 4,00
N15s Peter Josvald Brandal 4,00
N16s Arne Lillebø 4,00
N17s Johan Bertel Brandal 4,00
N18s Svenn Jørgen Riise Tranvåg 4,00
N19s Kåre Brandal 4,00
N20s David Reinhold Füssle og Karina Holstad 3,40
N21s Kim Lillebø - utleigd til Roy Drage Andersen 3,40
N22s Kjell Arne Skarshaug 3,40
N23s Torstein Teigene 3,40
N24s Nils Johan Brandal 4,00
N25 Inger Johanne Drevland 3,50
N26s Odd Gunnar Kleppe 3,40

Nordre flytebryggje (utskifta 2013)

Færingplassar frå nord (nr. 1) mot sør (nr. 16).

Merkte med nummer.

Nr. Namn Lengde/m
F01 Johan Hilmar Veiseth 6,00
F02 Brandal Båtlag 5,00
F03 Brandal Båtlag 6,00
F04 Brandal Båtlag 6,00
F05 Brandal Båtlag 6,00
F06 Dag Hennum 6,00
F07 Frode Muren 6,00
F08 Brandal Båtlag - utleigd til Bartlomiej Lemke 6,00
F09 Ole Peter Brandal 6,00
F10 Brynjulf Stige 6,00
F11 Svein Ole Aurvåglid 6,00
F12 Joveig Pernille Eliassen 6,00
F13 Brandal Båtlag - utleigd til Roy Drage Andersen 6,00
F14 Brandal Båtlag - utleigd til Erlend Kvalsvik 6,00
F15 Brandal Båtlag - utleigd til Knut Olav Naustenget 6,00
F16 Brandal Båtlag 6,00

Søndre flytebryggje (utlagd 1992)

Frå landgangen (nr. 1), oddetal sør, partal nord.

Korrekt plassering av senter på utriggarar/fortøyningsbommar er markert med skruar i treverket.

Nr. Namn Breidde/m
S01s Ivar Høgli 3,465
S02s Hans Petter Brandal 3,465
S03s Dag Audun Eliassen 3,465
S04s Webjørn Landmark - utleigd til Bjørn Ståle Brandal 3,465
S05s Einar Arne Røren - utlånt til Erlend Kvalsvik 3,465
S06s Håkon Johan Eliassen 3,465
S07s Birger Vatnehol 3,465
S08 Mary Ellen Brandal/Mike Day 3,465
S09s Johannes Bjarne Alme 3,465
S10s Jan Birger Brandal 3,465
S11s Sigurd Eliassen 3,465
S12s Daniel Hauge Teigene 3,465
S13s Peter Andreas Brandal 3,465
S14 Ingebjørn Grimstad 3,465
S15s Osvald Djupvik 3,465
S16s Einar Liavåg 3,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggjeplassar med prisar som pdf


Valid XHTML 1.0 Transitional