Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Færingplassar

Det er per dato inga venteliste på færingplassar.

Prisen er kr. 10.100 og kan kjøpast ved å vende seg til båtlaget ved Sigurd Eliassen - mobil 988 92166.

Det er ein færingplass mellom desse staga.

Det er to færingplassar mellom desse staga.

Her ser vi høgda på staga.

Færingplassane ligg på sida mot moloen.

Her ror Kjell fram og tilbake under staga.


Valid XHTML 1.0 Transitional