Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Skeivbelastning

På grunn av tyngda frå utriggarar og fortøyningsbommar var bryggja ganske skeiv - særleg i den nordlegaste halvparten.

For at bryggja skulle flyte beint i sjøen, måtte utriggarane og fortøyningsbommane utstyrast med flytepontongar nær hovudbryggja. Desse pontongane måtte ha nok oppdrift slik at utriggarane/fortøyiningsbommane ikkje tyngjer ned bryggja.

Torsdag 15. august 2013 la vi som eit forsøk 16 flytepontongar frå den gamle bryggja og 2 blåser under fortøyningsbommane og utriggarane nær hovudbryggja. Dette hjelpte ganske mykje. Ved å presse ned pontongane litt til, vil hovudbryggja verte horisontal. Det kan gjerast til dømes med trykkimpregnert 2"x8".

Til orientering kan det nemnast at pontongane har ei lengde på 1,375m og breidde på 0,345m. Ved å presse pontongane 10cm lenger ned i sjøen, vil kvar pontong få ei ekstra oppdrift på 48,6 kg eller 778 kg samla for alle 16. Vi må i så fall fore på 20 cm mellom kvar utriggar/fortøyiningsbom og pontongane.

Styret har vedteke at alle må fore på ca. 20 cm og festa pontongane på sine utriggarar/fortøyningsbommar.


Valid XHTML 1.0 Transitional