Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Oversikt over slippsetting per 05.03.2024

Rekkjefølgje Namn Mobil Opp Ut Merknad
1 Johan Bertel Brandal 952 79324 20.11.2023   Vert ståande oppe inntil vidare i påvente av reservedel til gear. Dersom nokon andre må opp, vil båten verte sjøsett.
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All slippsetting ved bruk av båtvogna og vinsja til båtlaget må avtalast med Sigurd Eliassen - mobil 988 92166. Der får ein også nøkkel til Rorbua.Tidevasstabell Brandal 2023 - pdf-fil

Tidevasstabell Brandal 2024 - pdf-fil


Valid XHTML 1.0 Transitional