Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Utleige/utlån av båtplass

Styret vil minne om reglane som gjeld for utleige/utlån av båtplass. Dette vert regulert av §1 og §2 i vedtektene for flytebryggjer.

Eigar av båtplass kan ikkje leige ut eller låne bort båtplassen sin utan etter løyve gjeve av styret.

Søknad om leige av båtplass skal sendast skriftleg til styret.

Desse reglane er spesielt viktige i tider med venteliste - slik vi har det no.

Ventelistemedlemmer som har søkt om å få leige båtplass, vil verte prioriterte i samband med utleige.


Valid XHTML 1.0 Transitional