Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Venteliste for kjøp av båtplassar per 14.07.2024

  1. Frank Robert Brandal
  2. Sven-Aslak Veiseth
  3. Therese Leine
  4. Knut Olav Naustenget
  5. Erlend Kvalsvik
  6. Roy Drage Andersen
  7. Julie Brandal Mork

Færingplassar

Det er ikkje venteliste på færingplassar. Pris er kr. 10.100. Dersom du er interessert, kontakt Sigurd Eliassen - mobil 988 92166.


Valid XHTML 1.0 Transitional