Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Leigeavtalen med friskulen

Avtale

Leiar Kåre Brandal for bedehuset/grendahuset underteiknar leigeavtalen med Brandal friskule.

Avtale

Leiar Dag Audun Eliassen for friskulen ser at underskrifta er på plass.

Avtale

Avtalen er i boks, leiarane ser svært nøgde ut, og oppgraderinga av bedehuset/grendahuset kan starte.

Investeringane som er gjorde av friskulen og dugnadsarbeidet av bygdefolket er etter vår vurdering på om lag 2 millionar kroner.

Valid XHTML 1.0 Transitional