Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Referat frå årsmøte i Brandal bedehus/grendahus 6. mai 2013 kl. 19
Til stades:      
Jens Peder Brandal, Kåre Brandal, Håkon Johan Eliassen, Sigurd Eliassen,
Bjørn Kjellevold, Heide Margrete Wingsternes.

Sak 1   Val av ordstyrar
Leiar Kåre Brandal vart vald til ordstyrar.

Sak 2   Val av referent
Sigurd Eliassen vart vald til referent.

Sak 3   Val av underskrivarar av referatet
Håkon Johan Eliassen og Bjørn Kjellevold vart valde til å underskrive referatet.

Sak 4   Godkjenning av saklista
Saklista vart godkjend med ei endring: Sak 5 var utegløymd og sett på saklista av
årsmøtet.

Sak 5   Godkjenning av innkallinga
Innkallinga vart godkjend utan merknader.

Sak 6   Årsmelding for 2012
Kåre Brandal las opp årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend med tilføying av at
Bjørn Kjellevold har vore kasserar.

Sak 7   Rekneskap 2012
Bjørn Kjellevold la fram rekneskapet for 2012, og det vart godkjent utan merknader.

Sak 8   Val
Håkon Johan Eliassen la fram valnemnda sitt framlegg til kandidatar til dei ulike verva,
bortsett frå kandidat til valnemnd. Dette overlet valnemnda til årsmøtet.

Alle vart valde samrøystes:

Leiar:                         
Kåre Brandal vart attvald for eitt år.

Styremedlemmer:
Sigurd Eliassen vart nyvald for to år.
Bjørn Kjellevold vart attvald for to år.

Varamedlemmer:      
1. Inger Lilleås Brandal vart nyvald for eitt år.
2. Tone Skorgenes vart attvald for eitt år.

Revisorar:                  
Johan Peder Brandal vart attvald for eitt år.
Eldbjørg  Ertesvåg vart attvald for eitt år.

Valnemnd:                   
Håkon Johan Eliassen vart attvald for to år.

Brandal, 6. mai 2013

Sigurd Eliassen                      Håkon Johan Eliassen                                   Bjørn Kjellevold

 

Her er underskrive referat som pdf.

Valid XHTML 1.0 Transitional