Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Referat frå årsmøte i Brandal bedehus/grendahus 22. april 2014 kl. 19

Desse møtte: Kåre Brandal, Heidi Margrete Wingsternes, Sigurd Eliassen, Bjørn Kjellevold og Håkon Johan Eliassen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjend utan merknad.

Sak 2 Val av møteleiar
Leiar Kåre Brandal vart vald til møteleiar.

Sak 3 Val av referent
Håkon Johan Eliassen vart vald til referent.

Sak 4 Val av underskrivarar av referatet
Heidi Margrete Wingsternes og Bjørn Kjellevold vart valde til å underskrive referatet.

Sak 5 Årsmelding for 2013
Leiar Kåre Brandal gjekk gjennom årsmeldinga. Ho vart godkjend utan merknad.

Sak 6 Rekneskap 2013
Kasserar Bjørn Kjellevold la fram rekneskapet for 2013, og det vart godkjent utan merknader. Beholdning ved årsskiftet var kr. 216 474,29.

Sak 7 Innkoma sak
Søknad frå elevrådet ved friskulen om å male muren ved skuleplassen. Årsmøtet godkjende søknaden.

Sak 8 Val
Håkon Johan Eliassen la fram valnemnda sitt framlegg til kandidatar til dei ulike verva, bortsett frå kandidat til valnemnd. Dette overlet valnemnda til årsmøtet. Framlegget til valnemnda vart samrøystes vedteke:

Leiar:
Kåre Brandal - attval - eitt år

Styremedlemmer:
Peter Andreas Brandal - nyval - to år.
Gunn Bente Drevland - nyval - to år.

Varamedlemmer:
1. Inger Lilleås Brandal - attval - eitt år.
2. Tone Skorgenes - attval - eitt år.

Revisorar:
Johan Peder Brandal - attval - eitt år.
Eldbjørg Ertesvåg - attval - eitt år.

Valnemnd: Årsmøtet gjorde framlegg om Heidi Margrete Wingsternes - som vart attvald for to år.

Brandal 22. april 2014

Håkon Johan Eliassen
Bjørn Kjellevold
Heidi Margrete Wingsternes

Her er underskrive referat som pdf.

Valid XHTML 1.0 Transitional