Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Referat frå årsmøte i Brandal grendehus tysdag 13. juni 2017 kl. 1900

Til stades: Peter Andreas Brandal, Tone Skorgenes, Bjørn Kjellevold, Anne Kathrine Løberg, Håkon Johan Eliassen, Julie Rise Sveen, Sigurd Eliassen, Gunn Bente Drevland.

Sak 1 Val av møteleiar
Peter Andreas Brandal vart vald.

Sak 2 Val av referent
Sigurd Eliassen vart vald.

Sak 3 Val av underskrivarar av referat
Håkon Johan Eliassen og Tone Skorgenes vart valde.

Sak 4 Godkjenning av innkalling
Innkallinga vart godkjend.

Sak 5 Godkjenning av sakliste
Saklista vart godkjend.

Sak 6 Årsmelding
Peter Andreas Brandal las opp årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend utan merknader.

Sak 7 Rekneskap
Bjørn Kjellevold gjekk gjennom rekneskapen. Rekneskapen vart godkjend utan merknader. Årsmøtet drøfta litt kring forsikring.

Sak 8 Vedtektsendring
I §2 vert siste avsnitt stroke:
"Formålet i fyrste og andre avsnitt i §2 vert sett til side så lenge leigeavtalen med Brandal Friskule stend ved lag."

Sak 9 Val
Følgjande vart valde:

Leiar Peter Andreas Brandal - eitt år

Styremedlem: Julie Rise Sveen - to år
Styremedlem: Sigurd Eliassen - to år

1. vara til styret: Tone Skorgenes - eitt år
2. vara til styret: Inger Lilleås Brandal - eitt år

Revisor 1: Johan Peder Brandal - eitt år
Revisor 2: Eldbjørg Ertesvåg - eitt år

Medlem i valnemnda: Håkon Johan Eliassen - to år

Sak 10 Omlegging av skifertak

Peter Andreas Brandal orienterte om taklekkasjen og søknad til kulturminnefondet. Søknadsfristen er 1. november 2017. Vi vil arbeide med ein søknad dit.

Sigurd Eliassen - referent
Håkon J. Eliassen
Tone Skorgenes

Valid XHTML 1.0 Transitional